Thugairo Lyrics – Asherie & B Maisnam

Presenting the lyrics of Manipuri song “ Thugairo ” sung by Asherie & B Maisnam. Music given by B Maisnam. Song written by B Maisnam.

Bookmark our website for more daily latest songs lyrics updates https://getbestlyrics.com/manipuri/

Song Details

Song: Thugairo
Singer: Asherie & B Maisnam
Lyrics: B Maisnam
Music: B Maisnam

Song Lyrics

Fongdoktana Thamli Eigi Aroiba
Washak Shaklaroi Khanna
Kanada Thajaba Ngamda
Ekhutsina Ejaba Wari Oibana
Nangi Eigi Nungshi Panthungdi
Tamkhare Loisinpham Khangda

Thugairo Thamoise Machet Tana
Langsillo Eibu Achakpa Meirilakta
Thiba Phangdanaba
Thugairo Thamoise Machet Tana
Langsillo Eibu Achakpa Meirilakta
Thiba Phangdanaba
Thajaba Thamlunu
Kanada Wajani

Ei Khangi Eina Phongdoktana Thamliba Wari Kaya
Thamoinungda Lottuna Thamli Nangsu Khangi Karigidamakta Eina
Nafamdagi Lapna Leiraga
Phirep Ase Loukhiba Matamduda Nangna Hangkhiba
Echilse Eina Fotchilaga Thamkhiba
Khangaroi Haina Lotsilaga Thamliba
Eina Khangna Khangna Khangsinada Sakhiba
Nakong Amadagi Nakong Amada Nakong Anidi Punshigi Suhallloi
Lanna Paothokpirabasu Lanna Uhallasu
Asengbadudi Kanamatada Hairaroi
Ngasiga Tharaga Chahi Nipan Di Sure
Asengbadudi Haidoktana Thamli
Eina Sakhiba Washaktudi Ngakli
Nupa Thokna Ngasisu Hingli

Ei Khangde Ei Saode Warouba Leite
Ei Ude Ei Tade Yengsilluba Leite
Matamduda Oikhiba Houjiksu Oini Leite
Ei Khangde Ei Saode Warouba Leite
Ei Ude Ei Tade Yengsilluba Leite
Ei Khangde Ei Saode Warouba Leite
Ei Ude Ei Tade Yengsilluba Leite
Matamduda Oikhiba Houjiksu Oini Leite

Thugairo Thamoise Machet Tana
Langsillo Eibu Achakpa Meirilakta
Thiba Phangdanaba
Thugairo Thamoise Machet Tana
Langsillo Eibu Achakpa Meirilakta
Thiba Phangdanaba
Thajaba Thamlunu
Kanada Wajani

Request any Lyrics Now REQUEST
Submit your Lyrics Now SUBMIT

NAMIGUM LYRICS – Asherie, Borizbob

Presenting manipuri “ NAMIGUM ” song sung by Asherie & Borizbob and music given by Borizbob. Written by Borizbob . Lyrics has been provided along with english translation.

Bookmark our website for more daily latest songs lyrics updates https://getbestlyrics.com/manipuri/

Song Details:

Song: NAMIGUM
Singer : Asherie & Borizbob
Lyrics : Borizbob
Music : Borizbob

Song Lyrics

Kanasu yengdana ngac faoba leiriba
[ i have admired nobody till today ]
Karigino ngna khngdriba
[ why is it unknown to you ]
Ntungda nmigum enaduna leirasu
[ even trailing you like your shadow ]
Karigino ngna udriba
[ why didn’t you notice me ]

Uraroi khnduna usin nadribara
[ judging i won’t see, are you ignoring me ]
Lapthoke ningliba ahenba leibagira
[ avoiding me, do you have someone more precious ]
Kainabadi ngamli, nggi wakhal kaobadi ngamloi
[ we’ve part ways, but i won’t forget you ]
Lapthokke ninglasu ngdi lak kho
[ even with your desire to leave me, please comeback to me]

Nungshibagi lmbida chtli maithi
[ i fail traversing this path of love ]
Twru2 khudingmkta hekta haithi
[ i get criticized for the things i tried ]
Thajaba thamba yade adum mangkhi
[ can entrust no one as it never last ]

Angaoba etw khkta mana ukhi
[ she only saw my crazy half ]
Nmigumna leptuna leibacd ude
[ ignored me, that stood like her shadow ]
Khnglasu khngda sanu madumadi ftte
[ that’s rude pretending to be unaware ]
Mahou keisu ei nisada lupte
[ i haven’t indulged in drugs before ]
Awabana yomabanina thadokpa ngamde
[ engulfed by miseries, i can’t stop taking it ]
Thembinaba leitrabada angaoba oihw ni
[ with nobody to console me, i will be left insane ]

Thajabana mangkharbada kanabu thajani
[ whom do i trust when i’ve lose credence ]
Nggi wakhl honglasu hongae ei
[ even if i have to change my belief ]
Eina lepli nggi namigum
[ i still stand like your shadow ]

Namigum leptuna leigani
[ i’ll stand by you like your shadow ]
Natungda eina inna ni
[ trailing you wherever you go ]
Nami ni ngna kaobinu
[ please don’t forget me ]
Nongmadi ngna khnglkni
[ one day you’ll get to know my feelings ]

Kanasu yengdana ngac faoba leiriba
[ i have admired nobody till today ]
Karigino ngna khngdriba
[ why is it unknown to you ]
Ntungda nmigum enaduna leirasu
[ even trailing you like your shadow ]
Karigino ngna udriba
[ why didn’t you notice me ]

Eikhkni wahouba apangbi tahouba
[ it’s me only who’s left weary and silly ]
Thajaba thamluba nggi warida
[ for falling in your seducing words ]
Thajaba pumnamk mangkhare ngacd
[ all my faiths have vanished today ]
Adubu nggi nungshibadi hongdri
[ but, my love for you still stands ]

Naitom lak ae haidunabu naitom tabadi pamde
[ that i came alone, i don’t accept to be deserted ]
Ng ei thengnarkkhiba numit ngac faoba kaode
[ i still remember the day we first met ]
Houjik mtm chatnabini selna nungshiba leire
[ it’s become a trend to buy one’s love with money ]
Thoimoi sengjaba kaya ama meichak oire ngac
[ leaving many committed lovers suffer the agony ]

Eina saoge khalli ngamde
[ i couldn’t get myself angry ]
Nggi khnbada ei tumde
[ i haven’t slept thinking for you ]
Tumin na leijabani kaode
[ i remained an introvert, but still remember.. ]
Hainingba kayani ngamde
[ with numerous feelings that i failed to express ]
Hairubagi kanaba kari amuk leini
[ what’ll be the benefit narrating it ]
Oiroidaba warini khngi wa mangi
[ ‘coz i know it’ll be worthless ]
Tumdaba mee eina houdokpa luni
[ it’ll be vain waking the unsleep ]
Tararoi na takhidaba magi thamoini
[ it’s her wretched heart that defied my cries ]

Hinghanlanu eihakpu uisinlage emitse punsigi mapok cgi
[ let me rest and close my eyes to unsee this world forever ]

Luxury ni ngna pamjaba
[ it’s luxury that you desire ]
Eina pamjabadi ngna chamjaba
[ but i cherish your innocent demeanor ]
Hairagasu ng khumlakkani
[ you would give numerous answers ]
Paokhum watte nggi nachilda
[ ‘cause, your defiled mouth never lack replies ]

Hairkani kok ngga eiga chanade
[ you would blame that our thoughts are unconnected ]
Fnaba haiba khuding fttaba oina ui
[ you misjudged my prudent advices]
Hairaroi haijabagi pangal eingionda leitre
[ i no-more have the will to encourage you ]
Nungshibadi nggi eida hongba leite
[ but, my love for you still stands ]

Ethnta lakpani
[ i came alone.. ]
Knasu leite eigi
[ i don’t have anyone to call my own ]
Ethnta hnkhini
[ so, i have to tread the path back, alone ]
Leite knasu eibu khamnaba
[ as nobody is here to stop me ]
Kanasu yengdana ngac faoba leiriba karigino
[ i have admired nobody till today, but why ]
Karigino
[ why oh why… ]
Ngna khngdriba
[ …didn’t you sense my feelings ]